Satte i gang redningsaksjon. Viste seg å være motorhavari