Stortinget vedtok gigantutbygging på E6 i Trøndelag

foto