- Det største sigarettbeslaget vi har gjort i år

foto