Visste ikke hva en kongepokal var før han fikk den

foto