Får Norges første statsgaranterte korona-lån

foto