Korona-tallene faller, men et annet virus er på frammarsj

foto