Informerte partilederen om sin avgang før påske

foto