Høyeste smittetall i Trondheim siden jul: - En smittesituasjon vi må stå i en god stund framover