Full splid om tunnel og vei: Føler seg overkjørt av sine «egne»