Koronakommisjonen: For mange av myndighetenes koronaavgjørelser var hastverkspreget

foto