Vil ha vindkraft i Aure til Europas største oppdrettsanlegg på land

foto