- Hvis smittenivået står seg, må vi vurdere helt nye tiltak

foto