- Én skrev at det vil bli «farlig» for oss hvis vi går videre med planene

foto