Denne saken er korrigert. I granskningsrapporten er beløpene oppgitt i svenske kroner. I den første utgaven av saken ble ikke dette presisert.

- Det ble konsumert uvanlig mye alkohol på noen av disse middagene. Jeg vil si at det har vært en ukultur, sier finansdirektør Olaf Løberg i Trondheim kommune.

Løberg deltok selv på tre av middagene, men han avviser at hans egen deltakelse på noen måte er en del av denne «ukulturen». En leder i kommunen knyttes imidlertid til hele 22 av de nå granskede kvitteringene, mens en rådgiver knyttes til 52 kvitteringer i tidsperioden 2012 til 2016.

Det er ennå uklart om all moroa på skattebetalernes regning vil få konsekvenser. I løpet av kort tid vil finansdirektøren snakke med de involverte.

Les tilsvaret fra lederen som knyttes til 22 kvitteringer nederst i saken.

Skandale i Sverige

Det var den svenske avisa Arbetarbladet som i januar avslørte skandalene rundt det kommunale forsikringsselskapet Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB). Også Gefle Dagblad, og deler av den svenske rikspresse dekker tett det som omtales som «alkoholskandalen». Så langt har avsløringene ført til at administrerende direktør har fått beskjed om at han ikke lenger har styrets tillit. En rekke personer er dessuten politianmeldt av svenske lokalpolitikere.

SKFAB er et kommunalt forsikringsselskap som holder til i Gävle, og Trondheim er en av flere kommunale eiere (se faktaboks). Den 15. januar skrev Arbetarbladet for første gang om topplederens bruk av uvanlig mye penger på «representasjon» – særlig middager, sprit og annen alkohol.

Dette førte til at SKFAB bestilte en uavhengig granskningsrapport fra Ernst & Young. Rapporten kom mandag, og Adresseavisen har fått innsyn i den. Noen av funnene er:

  • En SKFAB-ansatt brukte 140 000 svenske kroner under sine reiser til Trondheim, mens topplederen, som nå har fått beskjed om at han må gå, brukte 16 000 svenske kroner.

  • En leder i Trondheim kommune knyttes til 22 kvitteringer. Denne personen jobber der fremdeles (se tilsvar nederst).

  • En rådgiver i kommunen knyttes til 52 kvitteringer. Denne personen jobber ikke lenger i kommunen.

  • Minst tre private konsulenter fra Trondheim og Oslo har deltatt. En av dem knyttes til 67 kvitteringer.

  • Noen andre ansatte i Trondheim kommunen har også deltatt på noen møter.

Trondheim betalte

Ernst & Young karakteriserer møtene som «sosialt samvær og personlig gjestfrihet», og de mener det ikke har handlet om å forsøke å øke salget til kommunen.

- Det er også mitt inntrykk. I for stor grad har dette vært middager hvor folk som kjenner hverandre godt, spiser sammen, sier Løberg, som selv sitter i styret til SKFAB.

- Hvem betalte for middagene?

- Det er Trondheim kommune som belastes når det avholdes middager her, sier Løberg.

- Så SKFABs folk spanderte, og så sendte de regningen til Trondheim kommune, som en av eierne?

- Ja.

- I for stor grad har dette vært middager hvor folk som kjenner hverandre godt, spiser sammen. Det ble også konsumert uvanlig mye alkohol på noen av møtene, sier Olaf Løberg.

Særlig dyrt her

SKFAB eies av totalt ti kommuner, men ifølge Ernst & Young har særlig representasjonen i Trondheim vært dyr. Den har omfattet kjøp av store mengder sprit, øl og vin, også i sammenhenger der det ikke ble servert middag

- Jeg la også merke til at det har vært mer i Trondheim enn i de andre eierkommunene. Jeg tror det skyldes at folk som kjenner hverandre har fått en uvane. Man kan forsvare én middag, men her har det vært overdrevet, sier Løberg.

Han mener det fremdeles er usikkert hva som har skjedd fordi det ikke er dokumentert om de personene som knyttes til kvitteringene, faktisk var der.

- Det hevdes at man har skrevet på folk som egentlig ikke var til stede på middagene, sier Løberg.

I løpet av kort tid vil ha snakke med de involverte fra kommunen, og så vil han vurdere eventuelle konsekvenser. Han vil imidlertid slå fast:

- Dersom det stemmer at den aktuelle personen er påspandert 22 ganger på fem år, så er det for mye, sier Løberg.

Han mener fakta fremdeles ikke er tilstrekkelig klarlagt, og vil derfor vente med å kommentere om saken får konkrete konsekvenser.

- Hva med din egen rolle?

- Jeg har spist middag med administrende direktør tre ganger, to av dem var lutefiskmiddag, som visstnok er en tradisjon i selskapet. To av gangene nøt jeg ikke alkohol, det kan være greit å nevne. Min opplevelse da var at det var normale forretningsmessige forhold, sier Løberg.

Han peker på at en del av forholdene er noe tilbake i tid. Blant annet viser kvitteringer fra Britannia Hotel at man over tre påfølgende dager i 2012 spiste og drakk for til sammen 25 358 svenske kroner. Det siste tilfellet fra Trondheim er imidlertid fra sommeren 2016, da det ble spist for 4500 svenske kroner for seks personer på Søstrene Karlsen.

Informerte politikerne

Finansdirektør Løberg informerte tirsdag formannskapet om saken.

- Du sa ikke noe om at ansatte i Trondheim er involvert?

- Jo, sier Løberg, og viser til en setning om at «representater for eierkommunene har vært til stede» under alkoholservering.

- I lys av det som fremkommer i svensk presse og Ernst & Young-rapporten, synes du ditt notat til politikerne ga et dekkende bilde?

- Ja, det synes jeg.

- Ville det ikke vært naturlig å nevne konkret at ansatte i Trondheim har vært med?

- Siden fakta i saken fremdeles er noe uklare, synes jeg det var riktig å ikke utbrodere for mye, sier Løberg.

Etter intervjuet med Adresseavisen tirsdag sendte Løberg ut en e-post til formannskapets politikere om saken.

Sitter selv i styret

Olaf Løberg sitter altså selv i styret til SKFAB:

- I forrige uke bestemte vi at vi ikke lengre har tillit til administrerende direktør, og styret har iverkstatt avvikling av hans engasjement. Vi har også vedtatt at det ikke skal serveres alkohol inntil videre. Jeg tror ikke de ansatte har vært bevisst det de var med på. Jeg tror de har opplevd at de har prøvd å ivareta en relasjon og at det var representasjon på normalt nivå. Men etter min vurdering har det altså vært overdrevet, sier han.

- Hvor går grensen mellom ukultur, som du kaller det, og «smøring», som er uttrykket svenske aviser bruker?

- Grensa går ved at man tenker at man skal oppnå noe med en slik ytelse. Her har man ikke oppnådd noe annet enn å vedlikeholde en god forbindelse, avslutter Løberg.

Middag: Et av stedene de samlet seg, var To Rom og Kjøkken.

- Ikke bidratt til ukultur

Lederen i Trondheim kommune som knyttes til 22 innsendte kvitteringer, mener har ikke har bidratt til ukultur.

- Dette er ikke 22 ulike representasjoner. Men kvitteringene kan være lunsj, eller at det er kjøpt drikke før og etter middagen.

Han mener det kan settes spørsmålstegn ved noen av disse kvitteringene, men han kan ikke si nøyaktig hvor mange ganger hans navn kan knyttes til kvitteringene.

- Hvor mange representantskapsmøter har du hatt med adm. dir. i SKFAB?

- Kanskje åtte-ti ganger.

- Ble det drukket for mye alkohol?

- En god del av disse er lutefiskmiddager med to serveringer og gjerne en øl og akevitt til. Men når det er sagt, er det satt spørsmålstegn ved om dette er «størst mulig sparsomhet» som det heter i selskapets reglement. Fra våren 2014 ble det fattet vedtak i styret om at det ikke var lov med brennevin under slike middager, og fra januar i år er totalt alkoholforbud under møter og middager som angår dette selskapet, sier han.

- Føler du at du var med på en «ukultur»?

- Nei, jeg føler jeg ikke har vært med på en ukultur ved representasjonene i Trondheim. Men ser vi på representasjonsreglementet for selskapet, så er det gått langt utover reglementet hvis vi ser på helheten, sier han.

Mannen har ikke snakket med finansdirektør Løberg etter at rapporten ble kjent, og vil derfor ikke kommentere saken mer eller si noe om eventuelle konsekvenser.