Han vil minne stortingskandidatene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre på hva de sa før valget. De lovet alle elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen.

Men i forslaget til statsbudsjett for 2018 er det ikke satt av en eneste krone til prosjektet.

Nå setter Tord Lien sin lit til at Stortinget likevel bevilger penger til elektrifisering av jernbanenettet. Beregninger Bane Nor har gjort, viser at det lokale næringsliv i Trøndelag kan gå glipp av en omsetning på mellom én milliard og halvannen milliard i forbindelse med elektrifiseringsarbeidene, alt fra detaljhandel til drivstoff. Det skal bygges bruer og tunneler og monteres betongelementer. Bare sistnevnte tilsvarer et oppdrag på 50 millioner kroner.

Prosjektsjef for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen i Bane Nor, Brede Nermoen, sier de ikke har finregnet på hva trøndersk næringsliv kan miste dersom det ikke blir noe av planene. Men han bekrefter at det kan dreie seg om et beløp på 1,0 til 1,5 milliarder kroner.

- Å bygge veier, bruer, tunneler etc. koster noen hundre millioner kroner. Dette er typiske regionale jobber, sier Nermoen.

Oppjustert til 3,6 milliarder

Tidligere er det beregnet at en elektrifisering av Trønderbanen mellom Trondheim og Steinkjer og Meråkerbanen mellom Trondheim og Storlien ville koste tre milliarder kroner. I vinter ble styringsrammen kvalitetssikret, og beløpet ble justert opp til 3,6 milliarder kroner.

Hovedentreprenør for linjenettet er Baneservice, som har en kontrakt på en drøy milliard. Bl.a. stålmaster og transformatorer blir produsert utenfor Trøndelag, dels utenlands. Men en rekke andre oppdrag kan gå til trønderske bedrifter, ifølge prosjektsjefen.

Baneservice har planlagt et riggområde på Hell for 150 mann som skal jobbe, bo, kjøpe varer og tjenester.

Divisjonsdirektør Vibeke Aarnes i infrastrukturdivisjonen i Bane Nor har gitt beskjed til prosjektavdelingen i Trøndelag om at de må forberede seg på å begynne å rydde ned prosjektet. 16–17 ansatte i Bane Nor vil i så fall kunne bli overført til andre prosjekter i Bane Nor, med mindre Stortinget likevel skulle bevilge penger til elektrifisering.

- Vi må forberede oss på at det neste år ikke kommer penger til prosjektet. Men vi avventer Stortingets behandling før vi endelig bestemmer oss for om prosjektet blir ryddet ned, understreker Aarnes.

Veldig skuffende

Tord Lien fremholder at forslaget til statsbudsjett er svært skuffende når man helt frem til sommeren har fått vite fra Regjeringen at fremdriften på elektrifiseringen skulle opprettholdes.

- NHO har vært en av pådriverne for en fusjon av trøndelagsfylkene. Å knytte fylkeshovedstedene sammen med elektrisk jernbane er et viktig tiltak for å styrke arbeidsmarkedet i regionen og ville bidratt til å redusere klimagassutslippene, sier regiondirektøren.

Han legger til at hans håp er at Stortinget sier klart og tydelig fra om at elektrifisering må på plass innen den timeplanen Regjeringen selv har foreslått i Nasjonal transportplan.

Lien viser at Regjeringen og støttepartiene har lovet at elektrifiseringen skulle være på plass innen 2021, så 2022 og nå sist 2023. I 20 år har politikerne lovet elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Han synes deter irriterende å måtte slåss for slag man har vunnet.

Ingen overraskelse

- At elektrifiseringen vil koste 600 millioner kroner mer enn tidligere anslått, har vært kjent siden mars i år. De tallene kom ikke overraskende. Det er ikke kommet noen ny informasjon nå som skulle forandre på det.

Tord Lien sier målet må være å få trafikkveksten over på bane, det er det bred enighet om. På den bakgrunn er det merkelig at ikke Regjeringen følger opp med penger slik at Trønderbanen blir i stand til å ta mer av trafikken.

- Trøndersk næringsliv kan gå glipp av en betydelig omsetning på grunn av at prosjektet blir utsatt på ubestemt tid?

- Næringslivet i Trøndelag er glad i statlige midler. Men for NHO er det viktigste å kunne knytte hele Trøndelag sammen, og da trengs en elektrifisering av jernbanen, sier Lien.

foto
Ringvirkninger: Prosjektsjef for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen i Bane Nor, Brede Nermoen, sier de ikke har finregnet på hva trøndersk næringsliv kan miste dersom det ikke blir noe av planene. Men han bekrefter at det kan dreie seg om et beløp på 1,0 til 1,5 milliarder kroner. Foto: Jens Søraa