- For alle parter ville det ha vært en stor belastning med en full ny runde

foto