- Glem 2016. Nå er det fremtiden det handler om, sier Frps Per Sandberg dagen før Regjeringens flyktningmelding legges frem.

Mens Frps partileder og finansminister Siv Jensen legger siste hånd på Regjeringens store asylregning for neste år, forbereder Frps nestleder Per Sandberg seg på tidenes oppgjør om norske asyl- og innvandringspolitikk.

Les også: Frp-nestleder vil stenge grensen mot Sverige

- Det er ikke så mye mer å gjøre med november, desember og 2016. Løpet er kjørt, det er bare å betale. Det er de langsiktige tiltakene som vi må snakke om. Det som skjer i 2017, 2018 og 2025 er mye mer viktig å få avklart. Dette arbeidet starter fredag, varsler Sandberg.

Les også: Håper på et nytt liv i Norge eller Sverige

Les også: - Det er uaktuelt å bidra til at flere mindreårige blir kastet ut

Avviser kuttforslag

Fredag kommer Regjeringen med det såkalte tilleggsnummeret til statsbudsjettet 2016 – ekstraregningen for den sterke asylanttilstrømmingen.

. Dagens Næringsliv meldte tirsdag ettermiddag at de har fått bekreftet det settes av 9,5 milliarder kroner til å håndtere den massive flykningestrømmen neste år.

. Kilder bekrefter overfor Adresseavisen dette skal dekkes inn med økt bruk oljepenger, omlag fire milliardre fra bistandsbudsjettet og bredt anlagte kutt over hele statsbudsjettet.

Partiene på Stortinget har denne uken signalisert vilje til et bredt forlik. Ap, KrF og Venstre har også meldt inn konkrete syn på hvordan pengene skal skaffes til veie:

. Stryke skattelettelser.

. Droppe pensjonsøkning for gifte og samboende.

. Økte el-avgift og drivstoffavgifter.

Sandberg misliker dette sterkt:

- Jeg registrerer at KrF, Venstre og de andre nå samler seg om å angripe viktige kjernesaker for Frp. Vi aksepterer ikke angrep på våre kjernesaker. Regningen for 2016 kan betales med bistandsmidler og friske penger, sier han.

Sandberg er heller ikke imponert over ønskene om et bredt forlik:

- Jeg ser hva Sp og Ap gjør. De går sterkt ut for bredt forlik for å unngå å ta ansvar for den faktiske situasjonen og mange år med dårlig innvandrings- og asylpolitikk.

Les også: Desperate scener i Middelhavet

- Klima for ny politikk

Sandberg avviser likevel ikke muligheten for et bredere forlik. Han tror klimaet er endret og Norge er klar for Frps politikk:

- Situasjonen er svært alvorlig og krever alvorlige handlinger. I et bredt forlik i Stortinget må vi se resultatet av at Frp har fått betydelig gjennomslag for endringer i norsk asyl- og innvandringspolitikk og på integreringsfeltet. Vi kan jo ikke sitte og administrere en historisk tilstrømning av immigranter på en politikk vi ikke kan stå inne for, sier Sandberg.

- Hva mener du med dette? Sier du nå at Frp kan forlate regjeringskontorene på denne saken?

- Vi går allerede på akkord med våre verdier, og tar nå hver dag ansvar for en asylpolitikk som andre har laget. Vi må nå ha gjennomslag for våre ideer og løsninger. Ingen kan forvente at vi skal finansiere ordninger vi ikke tror på eller får endret på. Ingen kan forvente at Frp skal styre på et opplegg som økonomisk, kulturelt og strukturelt er totalt uansvarlig. Dersom vi skal styre, må vi gjøre det mer på vår måte, sier Sandberg.

Les også: Sandberg – Uaktuelt å bli med på EUs asylpolitikk

Restart av asylinstituttet

Sandberg varsler at regjeringens såkalte tilleggsnummer fredag vil legge til rette for en ny, stor debattere om asyl, innvandring og integreringspolitikk:

Hovedkravet fra Sandberg og Frp er en full revisjon av asylinstituttet.

- Det viktigste nå er internasjonale avtaler og konvensjoner. Flyktningekonvensjonen må tilbake slik den var i 1967. Flyktninger må tilbake til sine nærområder, der FN kan plukke ut de reelle flyktningene. Får vi stanset asylinnvandringen, kan vi ta imot substansielle kvoter med reelle flyktninger.

- Tenker du at syrerne som kommer til Norge, som nesten alle får anerkjent sitt beskyttelsesbehov, ikke er reelle flyktninger?

- De svakeste med mest beskyttelsesbehov er igjen i nærområdene til Syria. Det er de som først og fremst trenger Norge.