- Det er viktig å ha en stor park i en by. De som jobber og bor i byen trenger grøntområder de kan dra til uten buss, sier Even Øiseth. Han er nærmeste nabo til den delen av Høgskoleparken som står øverst på listen dersom NTNU skal utvide campus vestover mot Elgeseter og Øya.

- For meg personlig blir det et stort tap om det blir bygd i parken, men det viktigste er at det blir et stort tap for byen, sier han.

Onsdag var høringsfristen

Onsdag gikk høringsfristen ut for å si sin mening om hvor NTNU skal bygge når de skal samle hele universitetet ved Gløshaugen. Even Øiseth reagerer på forslaget fra NTNUs arbeidsgruppe om å bygge i Høgskoleparken. Forslaget er utbyggung langs alle de eksisterende bygningene på vestsiden av Gløshaugen, samt i hele området fra Klæbuveien til Gløshaugen både i den sørlige og nordlige deler av parkområdet vest for Gløshaugen.

Stykker opp i biter

- Det er dramatisk å fjerne en så stor del, sier Øiseth.

- Det vil være et stort tap dersom parken blir redusert og stykket opp i biter.

Even Øiseth viser til at byen vokser og at det på Elgeseter er planer om nye boliger og kontorbygg. Derfor mener han at parken trengs mer enn noen gang.

- Dette vil bli midt i byen. Området blir bare viktigere med flere folk som bor og jobber i nærheten, sier Even Øiseth.

Les mer om forslaget til utbygging her.

NTNU har tre alternativer til utbygging:

  • Alternativ vest, med utbygging gjennom deler av Høgskoleparken til Elgeseter og Øya

  • Alternativ nord, med en konsentrert utbygging på Kalvskinnet der tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag bygger et teknologibygg og nytt bygg for grunnskolelærerutdanningen.

  • Alternativ sør, med utbygging sørover ved Lerkendal der det er godt med plass, men som gjør at NTNU bygger seg bort fra byen.

Ny Spektrum-sak

«Ikke la NTNU sin campusutvikling bli en ny Spektrum-sak», skriver nabo, sivilarkitekt og byplanlegger Silje Wendelborg Fremo i et innlegg i Adressa. Hun skriver at «Forslaget forutsetter at et av byens flotteste og eldste parkområder skal bygges ned og stykkes opp som en hvilken som helst kake.»

- Det er nå de strategiske avgjørelsene blir tatt. Det er nå beboere og byen må engasjere seg. Seinere blir det vanskelig å få snudd det, sier Fremo.

- Hovedbudskapet mitt er at byen må få vite planene for å kunne reagere. Det er ikke nok å si at beboere og byen skal involveres.

Forslaget kom i ferien

Innlegget førte til at Even Øiseth skrev sitt høringsinnspill. Han fikk ikke forslaget om utbygging i parken med seg da det kom i juli, midt i ferien. Derfor kom det brått på ham at høringsfristen var nå.

- Jeg skjønte plutselig at det var nå vi måtte ta debatten om NTNUs planer. Jeg savner diskusjon rundt dette og tror ikke folk har fått med seg hva som kan skje, sier Øiseth som forteller at de bruker parken til å stå på ski eller renne på akebrett om vinteren, og de går tur.

- Ungene leiker i trærne, og folk griller og koser seg her.

På slakk line

Lineforeningen er en annen fersk gruppe som har tatt i bruk området over Handelshøgskolen.

- Det er et fantastisk område til slakk line. Det er så fine kurver i terrenget som gjør det ekstra flott for oss, sier Frode Karlsen og Thierry Heyler. De forteller at Lineforeningen nettopp har oppdaget denne delen av parken som er så godt egnet for slak line. De liker heller ikke tanken på utbygging midt i det grønne.

- Kommunen må si nei

«Parken brukes mye til rekreasjon og det vil jo ikke bli det samme om en må gå mellom bygninger og over asfalterte utearealer mellom flere mindre grønne områder som blir igjen. Jeg håper og forventer at kommunen sier nei til utbygging i parken.» skriver Øiseth i sitt høringsinnspill og fortsetter:

« Det er nå vi har mulighet til å bevare disse områdene. Når det en gang er bebygd får vi de aldri igjen.» .

I 2025 kan det nye universitetsområdet stå ferdig i området rundt Gløshaugen. NTNU-styret skal behandle den overordnede plassering av NTNU-utbyggingen i sitt styremøte 26. oktober.

I en kronikk skriver NTNU-professor Aksel Tjora og administrerende direktør Svein Erik Nordbotten i EC Dahls Eiendom at det er plass til hele Dragvoll-miljøet på Kalvskinnet og Leüthenhaven.

foto
Her skal det bygges: Fra Handelshøgskolen, over parkeringsplassen i Hesthagen og opp bakken til Gløshaugen er det forslag om bygninger når NTNU skal lage ett stort universitetsområde. Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth
foto
Slakk line: Thierry Heyler syns området har så fine kurver i terrenget.
foto
Slakk line: Frode Karlsen og resten av Lineforeningen har nettopp oppdaget den sørlige delen av Høgskoleparken.