Det sier leder for hovedutvalg transport i fylkeskommunen, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap).

Et flertall i fylkestinget vedtok onsdag å jobbe for at fylkeskommunen skal få hånd om jernbanedriften som del av mandatet i den nye byvekstavtalen.

Les også: Næringslivet kan tape over én milliard på utsatt elektrifisering av Trønderbanen

Må til

Hopsø var den som fremmet forslaget på vegne av Arbeiderpartiet. Han viser til at det ikke er mulig å vente lenger, ettersom det heller ikke er lenge til en ny motorvei står ferdig på store deler av strekningen.

- Jeg vil foreslå at infrastrukturen og driften av togtilbudet i Trøndelag skal over til oss. Det er ikke mulig å nå målene om nullvekst uten at Trønderbanen får tatt ut sitt potensial, sier Hopsø.

Han peker på at toget har en unik rolle i Trøndelag.

- Byutredningen som ble lagt frem tidligere i år viste oss at det faktisk ikke er mulig å nå nullvekstmålet uten enda mer kollektivtiltak, og da utgjør jernbanen en sentral del av dette. Jernbanen må ta sin del av ansvaret for nullvekstmålet gjennom økt frekvens, elektrifisering og økt kapasitet. Uten at dette skjer på strekninga i byvekstavtaleområdet kommer vi ikke i mål, sa Hopsø fra talerstolen.

Les også: Bane Nor har kuttet kostnader på en halv milliard

Kritisk til regjeringen

Han er kritisk til at det tilsynelatende er gjort alt som skal til for å legge til rette for en elektrifisering. Prosjektet ligger inne i nasjonal transportplan. Banenor har kuttet kostnader, Jernbanedirektoratet har anbefalt utbygging, og det ligger nå på samferdselsministerens bord. Det er til og med spist kake for å feire at alt ligger klart. I tillegg vil heller ikke Jernbanedirektoratet øke frekvensen på togtilbudet i særlig grad mellom Trondheim og Steinkjer.

- Så alt i alt er vi langt unna der vi ønsker å være med jernbanene i Trøndelag. Derfor mener vi i posisjonen at vi ikke kan vente lenger og vi kan ikke gjøre oss avhengig av en nølende regjering på hvordan togtilbudet i TRøndelag skal være i framtida. Staten er åpenbart ikke moden for denne oppgaven. Hadde vi fått ansvaret for Trønderbanen i 2010 sånn som vi fikk med de øvrige riksveiene ville det kjørt elektriske nå på hele strekningen med kortere reisetid og flere avganger, sa Hopsø, som blant annet fikk støtte fra Svs Rakel Trondal Skårslette i at det er viktig å sikre bedre togtilbud for å erstatte biltrafikken. Hun er likevel skeptisk til om det er riktig å ta fra NSB oppgaver.

Positiv til fylkeskommunal jernbane

Vedtaket ble fattet mot Høyre, Venstre, Frp og Pensjonistpartiets stemmer. Høyres Pål Sæther Eiden signaliserer imidlertid at det kan være riktig at fylkeskommunen går inn og tar ansvar for jernbanetilbudet.

- Vår holdning er at det er uklokt å gå inn i forhandlinger om en byvekstavtale med dette som en del av mandatet. Det er problematisk så lenge togsettene får langt ut over området som er aktuelt. Det er også en sak som kan få store økonomiske konsekvenser. VI er positive til at jernbanen kan legges under fylkeskommunen, men det hører hjemme i en sak om ekspertutvalgets uttalelse om nye oppgaver for fylkeskommunen, sier Eiden.

- Men var det dårlig kommunikasjon med daværende regjering som gjorde at fylkeskommunen ikke fikk ansvaret for dette i 2010, spurte han retorisk.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.