Både første og andre pinsedag var det umulig å åpne den forholdsvis nye gangbrua som ligger ved siden av den hundre år gamle jernbanebrua på Skansen. i Trondheim. Det førte til at veteranbåtmiljøet og andre store båter i Kanalen verken kom seg ut eller inn. Først tirsdag 6. juni var feilen reparert og brua kunne åpnes igjen.

Høyres Kjetil Utne har lagt merke til at Svingbrua, som var ny i 2014, stadig har tekniske problemer som hindrer båttrafikken inn og ut av Kanalen.

foto
Rammet av tekniske problemer: Både første og andre pinsedag var det mulig å åpne Svingbrua på grunn av tekniske problemer. Det hindret båttrafikken ut og inn av Kanalen i pinsen. Foto: Morten Antonsen

- Viktig for byen

- Slik kan vi ikke ha det. Vi kan ikke leve med at dette til stadighet skjer, sier han. Utne mener veteranbåtmiljøet i Kanalen nesten er like viktig for Trondheim som Nidarosdomen.

- Veteranbåtmiljøet sammen med bryggerekka langs Kanalen skaper et attraktivt bymiljø som bør tas vare på. Sammen med sjørelatert næringsvirksomhet er dette maritime miljøet også viktig for turistnæringen i byen.

«Hva vil ordføreren gjøre?»

Kjetil Utne vil i bystyret vite hva ordføreren vil gjøre for å få slutt på at gangbrua hindrer båttrafikken. Derfor stiller han et kortspørsmål til ordføreren i bystyret torsdag 15. juni.

«Hva vil ordføreren gjøre for å lette passeringene for veteranbåter og andre båter ut og inn av kanalen slik at den blir forutsigbar og ikke hindres av gjentatte tekniske problemer med Svingbrua ved Skansen?» er spørsmålet han ber Rita Ottervik svare på.

Utne mener at forholdene for veteranbåtmiljøet i Kanalen har blitt verre etter at Svingbrua åpnet for to-tre år siden. Han slår fast at veteranbåtmiljøet i Kystlaget er et tålmodig miljø som har opplevd svekkede rammebetingelser. Han er redd det kan føre til at miljøet blir borte.

foto
Dette er noen veteranfartøyene som har tilhold på Fosenkaia i Kanalen.

Både for båter og fotgjengere

- Utviklingen de siste årene har vanskeliggjort virksomheten til disse aktørene med blant andre bygging av flere bruer som må åpnes for at båtene skal passere ut og inn av kanalen. Hvis denne utviklingen ikke stopper risikerer vi å ta livet av dette livskraftige miljøet, sier Utne.

Som fotgjenger bruker han gangbrua over Skansen og mener det er viktig å beholde gang og sykkelveien over Kanalen ved Skansen. Men han mener det må være mulig å få det til slik at brua både fungerer for fotgjengerne og for båtene som skal passere under brua. Han viser til den hundre år gamle jernbanebrua som fungerer dag ut og dag inn.