Uvanlig aktivitet: – Tok fram kikkerten og fotoapparatet