- Biene orker ikke å jobbe hvis det er under ti grader

foto