foto
Hadde det ikke vært for Arnold ville du neppe gjettet at Anna Eggen Skarbøvik var blind når du møtte henne. Foto: THERESE ALICE SANNE

- Mitt liv i labbene på en hund. Det er jo galskap