Eierne av 30 leiligheter har saksøkt utbygger for mangler ved parkeringskjeller og uteareal

foto