Da det ble ulovlig med overnattingsbesøk i Oppdal, mistet Ståle kundene sine

foto