Arnstad har både i Adresseavisen og på Facebook går ut med hard kritikk av vedtaket om å tillate lisensfelling av inntil 26 ulv utenfor den såkalte ulvesonen. To av disse skal etter planen felles i Trøndelag, et område der det i utgangspunktet ikke skal være ulv etter Rovviltforliket.

Sps parlamentariske leder omtaler vedtaket som lureri.

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet sier han synes Arnstad har en merkelig inngangsvinkel på saken.

foto
Statssekretær Lars Andreas Lunde sier Marit Arnstad tar feil. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

- Vi har behandlet klagesakene fra rovviltnemndene og valgt å ikke overprøve dem. Det er nemndene som har satt kvotene, og vi har valgt å ikke ta hensyn til klagene fra blant annet WWF og andre miljøvernorganisasjoner, og la nemndenes vedtak stå, sier Lunde.

Han sier dette skjer til tross for at departementet ser at kvotene som er satt faktisk er høye. Larsen fortsetter med å vise til at tre av de fire nemndene det er snakk om, faktisk ledes av politikere fra Arnstads eget parti, Senterpartiet.

- Dersom det er noen som skal beskyldes for lureri må det da altså være hennes egne partifeller, sier Lunde.

-Arnstad er opptatt av hva som skjer med uttak av ulvene innenfor ulvesonen, når vil det komme et slikt vedtak?

- Det er direkte feil, slik Arnstad påstår, at vi ikke skiller mellom innenfor- og utenfor sonen. I år som i fjor har vi valgt å treffe vedtakene i to runder. Årsaken er at det er ulike tider for jakten. Utenfor sonen starter det 1. oktober, så det må ferdigbehandles nå, som i fjor, mens det innenfor sonen er snakk om felling som starter 1. januar, sier Lunde.

Han viser til at fjorårets vedtak om felling i ulvesonen ble fattet 20. desember, og sier at et tilsvarende vedtak vil bli fattet senest i desember i år også.

- Vi forventet kritikk fra WWF og miljøvernorganisasjoner. Men denne kritikken fra Arnstad er jeg ganske overrasket over, sier statssekretæren.