Regjeringen vil at Nye Veier skal bygge mer E6 Trøndelag: - Gledelig

foto