Sterke reaksjoner på forslag om tidligere juleferie

foto