Jeg har en lengre sykehusbehandling i vente. Dette medfører sykemelding fra jobben, og flere innleggelser for å få oppfølging. Jeg er henvist til mitt nærmeste sykehus, men ønsker å få behandlingen i hjemfylket mitt hvor familien bor. Der er det i tillegg et bestemt sykehus jeg kunne tenke meg, etter å ha lest gode omtaler fra pasienter. Hva gjør jeg for å flytte behandlingen dit?

Pasientombud Elin Hagerup svarer: Det er veldig forståelig at du ønsker å ha familien nær når du er syk. De kan gi deg praktisk hjelp, så vel som støtte og oppmuntring underveis i behandlingen. Dessuten er gode tilbakemeldinger fra andre pasienter også en god grunn til å ønske deg til dette sykehuset.

Uansett hvilke grunner du har, kan du i Norge velge behandlingsstedet du selv ønsker. Det er ordningen fritt behandlingsvalg som gir deg denne muligheten.

Fastlegen henviser deg dit du vilFritt behandlingsvalg gjelder både ved henvisning og selve behandlingen. Det betyr at du kan be fastlegen din henvise deg til ønsket behandlingssted.

Fritt behandlingsvalg gjelder de fleste behandlingsstederMed fritt behandlingsvalg får du mulighet til å velge mellom

  • offentlige sykehus i Norge

  • private institusjoner som har avtale med et helseforetak

  • godkjente sykehus i utlandet

Ønsker du behandling utenfor Norge, må du imidlertid sende inn søknad. Det er EU-direktivet som regulerer ordningen for utenlandsbehandling, og Helfo som mottar og behandler søknadene. Vi i Pasient- og brukerombudet har bistått mange pasienter i søkeprosessen, og du kan gjerne ta kontakt om du trenger hjelp.

Sjekk kvalitetsindikatoren før du velger sykehusDe som er usikre på hvilket behandlingssted de skal velge, vil ha stor nytte av kvalitetsindikatoren for somatiske sykehus. Her får du oversikt over hvilke som kommer best ut, basert på erfaringene til tidligere pasienter.

Noen begrensninger ved fritt behandlingsvalgDu kan velge fritt mellom ulike behandlingssteder – men hvilken type behandling du får bestemmes av helsevesenet. Behandlingen blir altså den samme, selv om du bytter sykehus.

I noen tilfeller kan ønsket om å bytte sykehus bli avvist, på grunn av lang ventetid.

Vil du ha mer hjelp til å velge sykehus? Vi er her for deg!

Hilsen Elin Hagerup, pasient- og brukerombud i Sør-Trøndelag.

Har du lyst til å lese hva andre har spurt om? Da finner du det her.

Spørsmål kan sendes til: st@pasientogbrukerombudet.no