Det er Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen som leverer et forslag han vil ha vurdert for å løse det han kaller en uholdbar situasjon når det gjelder trafikken opp til Gamle Bynesveien, via Fagerlia og Schøningsdalen.

Les også: Ut på tur - i nærheten av der du bor

- Trafikken har økt betraktelig på grunn av økt aktivitet i Trondheim golfklubb og at flere turgåere søker til områdene ved Lavollen. I tillegg er det stor busstrafikk med barnehager og skoler på den smale veien som skal til området ved Lavollen. Veien er svingete, bratt og smal – der er mange barn som leker – så her kan det skje veldig alvorlige ulykker, sier Nilsen – og opplyser at han foreslo en løsning med vei i marka allerede i 2003. Den gangen fikk han ikke gjennomslag.

Årsaken til at han tar det opp på ny er flere henvendelser fra nabolag og velforening.

Lede trafikken forbi Tunga gård

Det han nå leverer som privat forslag er at han ber rådmannen vurdere trafikkforholdene i Schøningsdalen. Og så må man vurdere om man kan lede trafikken opp til Sommersetra og Gamle Bynesvei, via Fjellseterveien og opp i en ny vei forbi Tunga gård. Nilsen ser for seg at førerløs transportmiddel (buss) og bedre parkeringsmuligheter ved Fjellseterveien kan bedre trafikksituasjonen i Schøningsdalen.Les også: Plass til flere hos lokfører Langlo på Lavollen

- Vi må tørre å tenke nytt og ta diskusjonen. Dette er mitt bidrag til dette, sier han.

- Men en ny vei vil vel koste veldig mye?

- Men et liv koster langt mer. Pensjonistpartiet innser det åpenbare i at menneskene i en bydel som Schøningdalen er mye viktigere enn at noen trær og blomster langs en ny vei fjernes. Det er utallige muligheter til å finne skjermede og fredfulle turalternativer ellers i Bymarka.

Viktig å unngå

KrFs kommunalråd Geirmund Lykke sier at Nilsen tar opp et viktig problem, men at han skisserer helt feil løsning.

Les også: Kanotur Femunden-traktene

- Veien i dag er altfor dårlig og sikringen holder ikke. Men løsningen er ikke å bygge en ny vei i marka, en ny tversoverforbindelse mellom Lavollen og Baklidammen. Et forslag om vei ved Tunga gård vil ramme aktiviteten til små barn ved Steinerskolen. Området er svært populært blant småbarnsforeldre som kommer opp fra området rundt Byåsen butikksenter. Det er mange turstier og skiløyper som vil bli delt av en trafikkert bilvei. En liten, diskrete skogsvei er det ikke snakk om. Hvis man først bygger en vei, vil det bli en større vei som tilfredsstiller dagens krav. Forslaget er veldig lite ønskelig.

- Men er det særlig realistisk at det blir tilslutning til forslaget?

- Nei, det er viktig å unngå det. Samtidig må dette fram i lyset. Jeg håper forslaget stanses slik at rådmannen ikke må vurdere dette. Det blir som å klippe en bit av marka, et slikt forslag har så mange negative sider.

- Men hvordan løser man situasjonen Nilsen tar opp?

- Det er viktig å forbedre trafikksikkerheten, det har han helt rett i, for eksempel ved å bygge fortau på begge sider.

Lykke sier også at han reagerer på at Pensjonistpartiet legger fram forslag som har store økonomiske konsekvenser, uten først å ta det opp i flertallskonstellasjonen, som også PP er en del av.

Etter bystyrebehandlingen torsdag ble saken oversendt til byutviklingskomiteen for videre behandling.