Tirsdag 20. desember mottok Rø Ludvigsen Kongens fortjenstmedalje av fylkesmann Brit Skjelbred under den tradisjonelle julekonserten i Leira kapell.

– Det var jo fenomenalt og veldig overraskende. De har gått bak ryggen min, jeg visste ingen ting på forhånd, sier Rø Ludvigsen.

Overrekkelsen skjedde like etter at hun selv hadde ønsket velkommen til konserten. Fylkesmann Brit Skjelbred ble bedt om å komme fram til trommevirvel av Wenche Waagen. Deretter holdt Skjelbred tale til 84-åringen og forklarte hvorfor hun fortjente denne æresbevisningen.

– Det sies om deg at du har omsorgskvalifikasjoner utenom det vanlige, og du har store miljøskapende evner: du er alltid i godt humør, men du er bestemt! Og du evner å skape god stemning i kraft av din personlighet og dine mangfoldige kulturelle evner. Gjennomgangstonen din er: «Om jeg kan hjelpe til, gjør jeg det med glede». Det er ikke rart at de som har søkt om medaljen for deg, kaller deg en hederskvinne, sa fylkesmann Skjelbred.

– Det var så altfor mye naturligvis, men jeg må tilstå at det var hyggelig å høre den fine talen, sier Rø Ludvigsen.

Fylkesmann Brit Skjelbred delte ut Kongens fortjenstmedalje til Elin Rø Ludvigsen. Foto: Skule Sørmo

Tidlig med

84-åringen ble tildelt æresbevisningen på grunn av sitt lange og trofaste arbeid for både avholdssaken i Leira avholdslag og Actis og Motorførernes avholdsforbund; menighetsarbeid i Tempe og Leira menighet, både for ledelse av formiddagstreffet på Leira og som medlem av Diakoniutvalg og menighetsråd; for sitt arbeid for kulturlivet på Bjørkmyr og Leira og som sanger og dirigent gjennom mange år.

– Hvorfor har du vært så opptatt av avholdsarbeidet?

– Jeg ble meldt inn i barnelaget da jeg var fire-fem år av min farfar Ingebrigt Rø, og siden har jeg vært med. I Bjørkmyr-området var alle ungdommer med i avholdsungdomslaget. Det ble en sosial møteplass hvor vi fikk mange muligheter til å utvikle våre evner gjennom mange ulike tilbud, forteller Rø Ludvigsen.

Selv om hun rundet 84 i august er helsa fortsatt god. At hun verken har drukket alkohol eller røkt tobakk har neppe skadet.

– Jeg vet jo ikke om det er derfor, men det kan være noe som går i min favør, sier hun.

– Hvordan er forholdene for avholdsarbeid i dag?

–Det er skuffende å høre at salget av alkoholsalget har gått opp, og dermed også forbruket. Det er selvsagt bekymringsfullt. Men verden har snudd på seg, alt har blitt annerledes, konstaterer hun.

Fylkesmann Skjelbred trakk også frem Rø Ludvigsens engasjement i avholdssaken

– Medlemsbladet til DNT Edru Livsstil i Trøndelag publisert mange engasjerte leserinnlegg med din underskrift – det sies at du har vært den beste høringsinstansen for Trondheim kommune når det gjelder skjenketidene i byen, sa hun.

Livet rundt Leira

Rø Ludvigsen vokste opp på Myrvang, i nærheten av Leira kapell. Det var farfaren Ingebrigt Røe som kjøpte Leira gård i 1916. Familien har hele livet hatt et nært forhold til kapellet som ble oppført som bedehus i 1898, bekostet av Thonning Owesens legat. Da hun stiftet familie flyttet hun til Angelltrøa og bodde der i mange år. Mannen Tor Ludvigsen var pianotekniker med eget verksted og utsalg i Nonnegata. Da hun ble enke i 2000 kjøpte hun en leilighet i Fossegrenda, og ble raskt involvert i menighetsrådet der.

– Jeg må få si at jeg hadde en meget forståelsesfull familie, spesielt mannen min som tok mye ansvar hjemme. Vervene mine innebar en god del reising til lag og foreninger ute i distriktene og uten støtten fra ham hadde det nesten ikke vært mulig.

Både sønnen, svigerdatteren og barnebarn var til stede på begivenheten like før jul.

– Det ble en veldig hyggelig kveld, sier Rø Ludvigsen.