Hvordan bør det meldes? Det starter med 1 ruter-1hjerter, 1 spar. Etter tradisjonelle metoder kan syd kreve til utgang med fjerde farge 2 kløver, og åpneren sier 2 ruter. Syd kan da løfte til 3 ruter, og senere finnes ut via Blackwood at det mangler to ess, og de kan stoppe i 5 grand.

De fleste norske topp-par spiller imidlertid med såkalt XYZ, dvs. 2 kløver i denne situasjonen ber om 2 ruter (som svarer kan passe eller melde noe som utgangsinvitt), og 2 ruter er utgangskrav. Lindqvist krevde til utgang med 2 ruter, og Brogeland sa 3 ruter. Da kunne syd si 4 kløver, cuebid. De fikk sjekket antall ess med 4 grand, og stoppet korrekt i 5 grand med elleve stikk. Godt meldt!

Flere andre mistet litt kontrollen og fikk ikke sjekket antall ess! Hele 17 av 36 N/S-par var i slem, og fem av dem vant den!

Engelske Gold (syd) var i 6 grand og fikk spar 8 ut til esset. Det ser enkelt ut med åpne kort, kløver tilbake – en bet. Men kan ikke utspillet være fra K-10-8 i spar? I så fall ville utspillet ha vært drepende, og hvis øst skifter farge dyttes slemmen på mens det var to sparstikk å hente etter at vest fant utspillet.

Øst spilte spar tilbake, og Gold tok resten. Norge tapte 13 IMP på spillet i stedet for å vinne 13 hvis 6 grand hadde blitt betet, 26 IMP i sving. Norge tapte kampen med 21 IMP.

Her kan du lese mer om bridge.