- Jeg forstår at denne saken er en belastning for reindriftssamene på Fosen