Ungdom har forklart i avhør hvordan brannen startet

foto