Covid-19 stanser arbeider på E6-prosjekt i Trøndelag

foto