- Hver dag er en søndag, og det er veldig fint

foto