Nå blir det bestemt om disse byggene skal rives

foto