Mannen ble stoppet i politikontroll. Da kom etterforskerne på sporet av denne spesielle kjelleren