Streiken kan ramme karaktersetting: - Dette kan få alvorlige følger for elevene

foto