Sjekket 14 sykehjem og fant flere brudd på loven

foto