Laserkontroll på E14 ved Hegra førte til flere forelegg