Siktelsene skjerpet etter skytinga på Lademoen. Mener mann og kvinne forsøkte å drepe

foto