Da eksamen ble avlyst, lærte elevene mer på skolen

foto