Vegvesenet vil ha nytt toplanskryss på Klett

foto