Dokumentet som viser at ESA krevde avklaring fra Norge allerede i 2015

foto