- Det er krevende å smittespore i festmiljøene

foto