Satt to og en halv time med store smerter utenfor St. Olav før han fikk hjelp

foto