Etter tre passer åpnet syd med 1 grand og ble via Stayman plassert i 4 hjerter. Fra vest kom spar 10 i utspill. Øst tok for både damen og esset før han skiftet til ruter. Hvordan ville du spilt videre? Med en slik fargekombinasjon som denne hjerteren er det normalt riktig å spille to ganger opp mot honnørene. Esset foran og 3-2 sits er det man vanligvis må satse på. Men spiller du slik har du glemt noe, og ikke tenkt gjennom forutsetningene for å lykkes. Slik så hele sitsen ut da spillet forekom:

Etter at Ø/V hadde tatt to sparstikk og det må tapes minst ett stikk i trumf, er kløver konge i saks en forutsetning for å kunne få hjem kontrakten. Den forutsetningen gjør at øst som har vist E-D i spar og må ha kløver konge, allerede er plassert med 9 hp. Så må man huske på hvordan meldingene gikk. Øst passet i tredje hånd, og da har han helt sikkert ikke 13 hp som det blir hvis han har både kløver konge og hjerter ess. Altså kan ikke øst ha hjerter ess om syd skal lykkes. Derfor bør syd satse på at øst ikke har hjerter ess, og da er sitsen som gir kun en hjertertaper at øst har kn-10. Etter å ha tenkt ut dette bør det tas en dyp finesse (dobbelfinesse) over øst i hjerter! Som du ser går det bra, og syd vinner sin utgang.

Her kan du lese mer om bridge.