Flertallet leverer et forslag i formannskapet tirsdag som sender et klart signal til NTNU når de skal gå videre med sine planer for nytt campus. Grøntområdene i Høyskoleparken skal bevares som i dag.

Aps gruppeleder, Geir Waage, sier de vil sende et signal allerede nå om at campus-planene må forholde seg til at kommunen som regulerende myndighet ikke kommer til å akseptere av de grønne områdene bygges ut.

Politisk flertall

- NTNU skal allerede til våren lyse ut en rekke idékonkurranser og jobbe videre med planskissene for det nye campusområdet. For at disse prosessene skal bli så gode som mulig mener vi det er naturlig at NTNU allerede nå kjenner til vårt standspunkt. Vi snakker om alle de grønne områdene ved Studentersamfundet og opp mot den gamle hovedbygningen på Gløshaugen og de grønne området i skråningen langs Klæbuveien og opp til Hesthagen. Det politiske flertallet er enige, vi ønsker ikke bygging her, sier Geir Waage.

Det har kommet en rekke protester fra naboer og andre etter at det for en tid siden ble kjent at NTNU ønsker å utvide campusområdet sitt på en slik måte at de grønne områdene i Høyskoleparken i fremtiden kan brukes som universitetsområde. Ap og samarbeidspartiene som utgjør flertallet i Trondheim, er blitt enige om at disse områdene fortsatt skal være park.

Viktig grøntområde

- Området er viktig for hele Trondheim, for naboene og ikke minst for studentene som bruker parken som rekreasjonsområde. Slik ønsker vi at det skal være også i fremtiden. Vi synes det er mest redelig å gi et klart signal om dette nå slik at NTNU kan forholde seg til det i sitt videre arbeid. Vi har tidligere signalisert at vi ønsker en campusutvikling som også tar i bruk Midtbyen. Vi har områdene på Kalvskinnet og Leütenhaven hvor det er plass og ønskelig at NTNU tar plass. Vi ønsker oss en campusutvikling hvor NTNU opererer i samspill med Midtbyen og disse områdene, sier Geir Waage.

Skal prioriteres

Formannskapet, som samles til møte tirsdag morgen, vil også fjerne all tvil om at campusutviklingen skal prioriteres høyt i kommunens administrasjon. Etter at kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aassved Hansen, sa til Adresseavisen forrige uke at superbussprosjektet vil ta så mye kapasitet innenfor byutviklingsområdet at campus-planene og andre utviklingsplaner kan bli forsinket. Det vil ikke politikerne finne seg i.

- Campus har førsteprioritet, og i forslaget som legges frem for formannskapet, slås dette fast. Fra politisk hold forutsettes det at rådmannen finner rom til å prioritere dette prosjektet, og at det skal følges opp i henhold til planene, sier Geir Waage.

Opprinnelig er det kun en orienteringssak om den videre planprosessen i campusutviklingen som står på sakskartet. Rådmannen har lagt opp til å informere politikerne om NTNUs fremdrift for planarbeidet, valg av konkurranseform og innhold i konkurransegrunnlaget og kommunens rolle i dette arbeidet. Nå griper politikerne inn i saken, og slår allerede nå fast at det ikke vil bli tale om å omregulere Høyskoleparken for å bygge nye universitetsbygg der.

Kommenterer på generelt grunnlag

Mandag ettermiddag var ikke forslaget lagt ut offentlig på kommunens hjemmeside. Derfor kommenterer NTNUs campussjef Merete Kvidal på generelt grunnlag:

- Vi har ikke besluttet løsninger, og hvordan utvikling av campus eventuelt vil påvirke grønne områder er et viktig tema i den åpne idékonkurransen vi har gående. I konkurransen ber vi helt konkret om at forslagene skal ivareta grønt slik at eventuelle inngrep i grøntområder vurderes erstattet med grønt andre steder og/eller kompenseres med økt kvalitet og brukbarhet av de grønne områdene. Hvordan det løses er en del av prosessen vi er inne i sammen kommunen.

Godt samarbeid

Videre skriver hun:

- Målsettingene er de samme, både for NTNU og Trondheim kommune og vi har et godt samarbeid vi ser fram til å fortsette. I saksfremlegget til NTNUs styre om lokalisering i oktober understrekes det at det er en forutsetning at samlet campus også inneholder gode park og grøntområder, og at det er viktig for NTNU at kvaliteten og sammenhengene mellom parkområdene økes i det videre arbeidet. Trondheim kommunes sier det samme i sin høringsuttalelse fra september, hvor de mener det er viktig at de eksisterende park- og grøntarealene på og rundt Gløshaugen blir tatt vare på i så stor grad som mulig. Dette er beskrevet i konkurransegrunnlaget for idékonkurransen. Trondheim kommune understreker også i sin høringsuttalelse fra september viktigheten av at NTNU i samarbeid med planmyndighetene avklarer usikkerheter blant annet knyttet til grøntområder. Det arbeidet er vi i gang med blant annet for å styrke grunnlaget for gode beslutninger. NTNU har et tett og godt samarbeid med Trondheim kommune og planmyndighetene for sammen å skape grunnlag for gode konkrete planprosesser.