Ebola-epidemien i Vest-Afrika har de siste månedene tatt livet av nærmere 700 mennesker. Sykdommen er smittsom og ekstremt dødelig. Dette har ført til økt beredskap også utenfor Afrika. Midt-Norge er intet unntak.

– Vi har sett ekstra nøye på rutinene for mottak av pasienter med alvorlige, smittsomme sykdommer, forteller smittevernoverlege Andreas Ratke ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Ratke forteller at sykehuset har sett for seg ulike scenarioer: En passasjer med symptomer på fly til Værnes, en som har ankommet regionen, eller at en smittet person oppsøker legevakt eller sykehus i Midt-Norge.

– Dersom en ebolasmittet pasient er på vei i fly, vil vi få flyet omdirigert til Gardermoen. Deretter kan vedkommende bli tatt hånd om på det nasjonale senteret på Ullevål.

Men smittevernoverlegen har planen klar dersom en pasient med ebola allerede har kommet til Midt-Norge.

– Vi har gode planer for mottak og håndtering av pasienter med alvorlige, smittsomme sykdommer. Ebola er én av dem, forteller Ratke.

- Mye bedre rustet enn Afrika

Overlegen mener likevel at det er liten grunn til bekymring for befolkningen i Norge.

– Sannsynligheten for at ebola-smitten kommer hit er ekstremt liten. Grunnen til at vi likevel tar det så alvorlig, er at konsekvensene er så store hvis den først kommer, sier Ratke.

Ebola er både svært smittsom og svært dødelig.

– Godt over halvparten dør. Og vi har ingen vaksine eller kur mot ebola, sier Ratke.

Norge er langt bedre rustet til å bekjempe sykdommen enn landene i Vest-Afrika.

– Vi ser det største ebolautbruddet noensinne. Lik blir liggende i gatene, og afrikanerne har store utfordringer med å hindre smitte gjennom oppkast og diaré. Her hjemme er det helt annerledes. Gjennom godt smittevern, vil vi relativt enkelt forhindre videre smitte, sier Ratke.

Svært lite sannsynlig

Overlege Siri Hauge ved Folkehelseinstituttet forteller at ebolaviruset først ble dokumentert i Guinea. Nå har det imidlertid spredt seg til Sierra Leone, Liberia og til Nigeria.

Søndag oppsøkte en mann med ebolasymptomer Sinai Hospital i New York etter å ha vært på ferie i Vest-Afrika. I likhet med overlege Ratke, mener Hauge at sjansene for at viruset kommer til Norge er veldig liten.

– Ebola har aldri sirkulert utenfor Afrika, og har aldri blitt påvist i Norge. Et stort utbrudd i Norge er svært lite sannsynlig.

Hauge sier at personer som er smittet med ebola, opplever ulike symptomer etter hvert som sykdommen utvikler seg, og at smittefaren øker med fasene.

– De første symptomene er feber, oppkast, hodepine og diaré. Etter hvert kan man utvikle blødninger. Det er i den siste fasen man er mest smittsom. Inkubasjonstiden er maks 21 dager, og personen er ikke smittsom i inkubasjonstiden.

For å unngå smitte er det viktig at personer som reiser til de utsatte områdene, tar sine forholdsregler.

– Rådene våre går på at personer som reiser ned til områdene viruset befinner seg i unngår kontakt med syke mennesker og dyr. Forholder man seg til det, minker faren for smitte betydelig. De som står i størst fare for å bli smittet er helsepersonell og pårørende, sier hun.